Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz úřadem

termín
úřad
term
authority
definice

<ERI> organizace, která má zákonné právo identifikovat vozidlo prostřednictvím ERI

definition

organization that is allowed by public law to identify a vehicle using ERI

standard (extrakt)
termín
úřad; správní úřad
term
authority
definice

statutární orgán v rámci jurisdikce s vymezenou odpovědností, který v souladu s legislativou vykonává dohled nad trhem a/nebo sleduje shodu procesů s legislativou

definition

statutory body existing within a jurisdiction and a specific area of responsibility that administers legislation to regulate trade and/or monitors compliance with existing legislation