Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ATSVR Users

term
ATSVR user
termín
uživatel pokrádežového systému
definition

individual, group or organisation that directly uses or interacts with an ATSVR

NOTE 1 to entry: The main users could be: Law Enforcement Agencies, Insurers, Car Manufacturers, System Service Providers and Vehicle Service Providers.

definice

jednotlivec, skupina nebo organizace, která přímo užívá pokrádežový systém (ATSVR) nebo s ním spolupracuje

POZNÁMKA 1 k heslu Hlavními uživateli by měli být: orgány činné v trestním řízení, pojišťovny, výrobci motorových vozidel, poskytovatelé systémových služeb a servisních služeb motorových vozidel.

standard (extrakt)