Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz BTPD

termín
data třetí strany chráněná značkou
term
branded third party data (BTPD)
definice

informace o službách, které jsou dodávány poskytovateli dat třetích stran (například turistické nebo motoristické organizace), které mohou klást vlastnická omezení na použití a prezentaci dat

POZNÁMKA 1 Přístup je předmětem autorizace a licence.

POZNÁMKA 2 BTPD je podmnožinou Dat třetích stran (TPD).

definition

information about services which is supplied by third party data providers (e.g. tourist or motoring organizations) who may impose proprietary restrictions on the use and presentation of the data

NOTE 1 Access to BTPD is subject to authorization and licensing.

NOTE 2 BTPD is a sub-set of Third Party Data (TPD).

standard (extrakt)