Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Customs

term
customs
termín
celní úřad
definition

government organization that deals with the levying of duties and taxes on imported goods from foreign countries and the control over the export and import of goods

definice

vládní organizace, která má na starosti dohled nad platbami za clo a daně u dováženého zboží z cizích zemí a kontrolu nad vývozem a dovozem zboží

standard (extrakt)