Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Doména služeb ITS

termín
doména služeb ITS
term
ITS service domain
definice

konkrétní aplikační oblast, která zahrnuje jednu nebo více skupin služeb

definition

a specific application area which comprises one or more ITS service groups

standard (extrakt)