Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz E164

term
E164
termín
E164
definition

ITU-T recommendation which defines the international public telecommunication numbering plan used in the PSTN and some other data networks

definice

doporučení ITU-T, které definuje plán mezinárodního číslování veřejných telekomunikací v PSTN a některé další datové sítě

standard (extrakt)