Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Enforcement

term
enforcement
termín
dohled
definition

process of compelling observance of a law, regulation, etc.

definice

proces dohledu nad dodržováním zákona, nařízeními atd.

POZNÁMKA 1 k heslu V tomto kontextu je „dohled“ proces dohledu nad dodržováním režimu mýtného.

standard (extrakt)