Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Funkční architektura

termín
funkční architektura
term
functional architecture
definice

popis nebo definice návrhu z pohledu procesů a datových toků; neobsahuje hardware nebo jiné fyzické položky

POZNÁMKA 1 k heslu Funkční architektura je aspektem „logické“, „procesně zaměřené“ dekompozice celkové architektury TICS (viz procesně zaměřená logická architektura). Funkční architektura není místně stanovena.

definition

a description or definition of a design in terms of its processes and data flows; it does not include hardware or physical items; a functional Architecture is an aspect of a "Logical", "Process Oriented" decomposition of an overall TICS Architecture (see Process Oriented Logical Architecture); a functional Architecture is not specific to any location; a description of the system in terms of functions and information flows between the functions

standard (extrakt)