Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Homing

term
homing
termín
navádění vozidla
definition

also known as Tracing is the process that periodically updates the range and direction of the detected vehicle from an intercepting vehicle over a period of time; thus allowing entitled personnel to approach or intercept the detected vehicle without the necessary use of landmarks or absolute geographic references

definice

sledování, při kterém sledující vozidlo periodicky sleduje vzdálenost a směr k detekovanému vozidlu

POZNÁMKA 1 k heslu To umožňuje oprávněné osobě přiblížit se nebo sledovat detekované vozidlo bez nutnosti používat orientační body nebo přesné zeměpisné souřadnice.

standard (extrakt)
term
homing
termín
navádění vozidla
definition

simple form of guidance to destination, in which the direction and straight-line distance of the destination are indicated

definice

jednoduchá forma navádění vozidla k cíli, kdy se uvádí směr a vzdušná vzdálenost k určenému místu

standard (extrakt)