Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz IJP

termín
intermodální plánovač cesty
term
intermodal journey planner (IJP)
definice

dopravní informační systém, který cestujícím poskytuje optimalizované informace k naplánování jejich cesty od začátku do cíle a je jim k dispozici v průběhu intermodální cesty

POZNÁMKA 1 k heslu Systémy intermodálního plánovače cesty poskytují jízdní řád, přesměrování a další cestovní informace. Na základě jízdního řádu různých zastávkových bodů veřejné dopravy, jako je začátek a konec, může vzniknout cesta veřejnou dopravou.

POZNÁMKA 2 k heslu V intermodálním plánovači cesty jsou zahrnuty všechny možné druhy dopravy, jak veřejné dopravy (autobusová, železniční, letecká, tramvajová a podzemní), tak soukromé dopravy (jízdy autem, pěší stezky, cyklotrasy), v silniční síti i síti komunikací pro pěší.

definition

a Transport Information System which provides travellers with optimized information to plan their door to door journeys and to support them during their intermodal trip

NOTE IJP systems provide timetable, routing and other travel information. An intermodal journey planner covers multiple modes of transport including both public transport (bus, rail, air, tram and underground) and private transport (car journeys, use of footpaths, cycle routes) on the road and path networks. Depending of the timetable of PT different stop points as start and end the PT TRIP may result.

standard (extrakt)