Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ITS architectures

term
ITS architecture
termín
architektura ITS
definition

specific form of a system architecture for use as a tool in the initial stages of an ITS implementation; non specified system design for a family of functionally different ITS systems, interconnected to operate in consort; it is the non specified system design for a family of functionally different systems, interconnected to operate in harmony. An ITS architecture can be described from different viewpoints, and from multiple viewpoints by conceptual, logical and / or physical representations.

NOTE An ITS Architecture is not specific to any single location. Additional terms may be explicitly referenced in individual standards or references to the source definition explicitly provided.

definice

forma systémové architektury sloužící jako nástroj v úvodních etapách zavádění ITS; návrh nespecifikovaného systému pro skupinu funkčně rozdílných systémů ITS, jež jsou propojeny za účelem společného fungování; nespecifikovaný návrh systému pro různé skupiny nebo funkční systémy vzájemně propojené za účelem harmonického provozu

POZNÁMKA 1 k heslu Architekturu ITS lze popsat z různých hledisek koncepčními, logickými a/nebo fyzickými reprezentacemi.

standard (extrakt)