Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ITS service groups

term
ITS service group
termín
skupina služeb ITS
definition

one or more similar or complementary ITS services provided to ITS users

definice

jedna nebo více podobných nebo doplňkových služeb poskytovaných uživatelům ITS

standard (extrakt)