Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ITS-S application process

term
ITS-S application process
termín
aplikační proces stanice ITS
definition

element in an ITS station that performs information processing for a particular application and uses ITS-S services to transmit and receive information

definice

funkcionalita stanice ITS, která zpracovává informace pro určité aplikace a používá služby ITS-S k přenosu a přijetí informací

standard (extrakt)