Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ITS-S facilities layer

term
ITS-S facilities layer
termín
vrstva zařízení stanice ITS
definition

layer in the ITS-S reference architecture containing OSI layers 5, 6, and 7 that connects applications to the ITS-S networking and transport layer

definice

vrstva v referenční architektuře stanice ITS, která obsahuje 5., 6. a 7. vrstvu modelu OSI, která propojuje aplikace ITS-S se síťovou a transportní vrstvou ITS-S

standard (extrakt)