Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ITS-S services

term
ITS-S service
termín
služba stanice ITS
definition

communication functionality offered by an ITS-S to an ITS-S application

definice

funkcionalita komunikace nabídnutá stanicí ITS v dané aplikaci stanice ITS

standard (extrakt)