Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Information Architectures

term
information architecture
termín
informační architektura
definition

with respect to process oriented decomposition, the Information Architecture defines the entities and the relationships of information (Data model) and the principal data constructs (see Process Oriented and Logical Architecture)

NOTE The Information Architecture is not specific to any location

definice

architektura, která navrhuje prvky a informační vazby (datový model) a struktury základních dat v souladu s procesně definovanou dekompozicí (viz procesně zaměřená logická architektura)

POZNÁMKA 1 k heslu Informační architektura není místně stanovena.

standard (extrakt)