Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Komponenta

termín
komponenta
term
component
definice

jakákoliv část hardwaru a/nebo softwaru, která provádí jednu nebo více funkcí

definition

any piece of hardware and/or software that performs one or more functions in the IFM

standard (extrakt)