Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Poskytovatel pokrádežového systému

termín
poskytovatel pokrádežového systému
term
ATSVR service provider
definice

organizace, která provozuje pokrádežový systém pro jeho uživatele

POZNÁMKA 1 k heslu Poskytovatel pokrádežového systému může obsluhovat všechny funkce ATSVR nebo pouze jejich část. Obvykle se jedná o organizace nespadající do kategorie orgánů činných v trestním řízení; tyto organizace bývají také známy jako soukromé bezpečnostní agentury nebo poskytovatelé ATSVR.

definition

organisation that provides ATSVR Services for ATSVR Users

NOTE 1 to entry: An ATSVR Service Provider can operate all or part of the functions of an ATSVR. It will usually be distinct from a Law Enforcement Agency. It may also be known as a Private Security Company or ATSVR operator.

standard (extrakt)