Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Poskytovatelem zařízení ve vozidle

termín
poskytovatel zařízení ve vozidle
term
in-vehicle equipment provider
definice

poskytovatel zařízení ve vozidle eCall, kterému je výrobcem vozidla umožněn přístup k příslušnému minimálnímu souboru dat vozidla, pomocí kterého lze službu eCall provozovat

POZNÁMKA 1 k heslu Poskytovatelem zařízení ve vozidle může být výrobce vozidla nebo poskytovatel autopříslušenství, kterému je výrobcem vozidla dán přístup k příslušnému minimálnímu souboru dat vozidla.

definition

provider of 'eCall' in-vehicle equipment which is given access to the relevant minimum set of data by the vehicle manufacturer for a vehicle in order to effect the 'eCall' service

NOTE 1 to entry The in-vehicle equipment provider may be the vehicle manufacturer or the provider of aftermarket equipment that is given access to MSD data by the vehicle manufacturer.

standard (extrakt)