Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Systémová architektura

termín
systémová architektura
term
system architecture
definice

vysokoúrovňový popis hlavních prvků nebo objektů a jejich vzájemných vazeb; rámec pro instalaci ITS

POZNÁMKA 1 k heslu Systémová architektura obsahuje rámec, na jehož základě lze definovat rozhraní, specifikace a podrobné návrhy systému. Architektura není návrhem výrobku ani podrobnou specifikací fyzické instalace.

definition

system architecture is a framework for ITS deployments; it is a single, high-level description of the major elements or objects and the interconnections among them

NOTE System architecture provides the framework around which the interfaces, specifications and detailed system designs can be defined. An architecture is not a product design, nor a detailed specification for physical deployment.

standard (extrakt)