Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TICS Architecture

term
TICS architecture
termín
architektura TICS
definition

a TICS Architecture can be described by conceptual, logical and/or physical representations; (see also Conceptual Architecture, Functional Architecture, Logical Architecture, Deployment Design); a TICS Architecture is not specific to any single location

definice

architektura, která je popsána koncepčními, logickými a/nebo fyzickými reprezentacemi

POZNÁMKA 1 k heslu Architektura TICS není místně stanovena.

POZNÁMKA 2 k heslu Viz také referenční architektura, funkční architektura, logická architektura, návrh implementace.

standard (extrakt)