Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TPS In-Vehicle System

term
TPS in-vehicle system (TPS-IVS)
termín
TPS systém ve vozidle
definition

TPS in-vehicle equipment together with the means to trigger, manage and effect the TPS-eCall transaction

definice

TPS zařízení ve vozidle společně s prostředky ke spuštění, řízení a provedení transakce TPS-eCall

standard (extrakt)