Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TPS-eCall generator

term
TPS-eCall generator (TPS-eCall)
termín
generátor tísňového volání
definition

occupant of a vehicle or equipment within a vehicle that has cause to trigger a TPS-eCall transaction by automatic or manual means

definice

cestující ve vozidle nebo zařízení ve vozidle, které způsobí spuštění transakce TPS-eCall automaticky nebo manuálně

standard (extrakt)