Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TPS-eCall notification

term
TPS-eCall notification
termín
oznámení/notifikace TPS-eCall
definition

notification from a TPS-eCall notifier to a most appropriate PSAP about a TPS-eCall likely to require assistance from the emergency services, and provision of all relevant information concerning the event (if necessary collating data from the ‘IVS dataset’ and data from other sources), including the information specified as mandatory by the MSD standard EN 15722 as a minimum

definice

oznámení od oznamovatele/notifikátora TPS-eCall nejvhodnějšímu PSAP o TPS-eCall, které může vyžadovat asistenci od záchranných služeb a poskytnutí všech relevantních informací týkajících se dané události (pokud je to nezbytné, i porovnání dat ze „souboru dat IVS“ a dat z jiných zdrojů), včetně informací stanovených normou EN 15722, jako nezbytné minimum

standard (extrakt)