Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TPS-eCall notifier

term
TPS-eCall notifier
termín
oznamovatel/notifikátor TPS-eCall
definition

organisation specifically trained for managing emergency situations, which performs a TPS-eCall notification; as a consequence of a TPS-eCall responder receiving a TPS-eCall likely to require assistance from the emergency services

NOTE 1 The TPS-eCall notifier also makes best efforts to provide voice communication between the PSAP and the vehicle occupants, at least by setting up a conference call, if this is required by any of the parties involved.

NOTE 2 The TPS-eCall responder and TPS-eCall notifier will often be the same organisation but, to clarify the separate stages involved, distinct roles and definitions are used in EN 16102 standard for each stage of the TPS-eCall. Within the TPS¬eCall responder different organisations can handle the voice connection and the data management of an eCall event.

definice

organizace kvalifikovaná zejména pro řízení tísňových situací, která provádí oznámení TPS-eCall; následně po obdržení TPS-eCall může TPS-centrum pro tísňová volání požádat o asistenci záchranné služby

POZNÁMKA 1 k heslu Oznamovatel (notifikátor) TPS-eCall se také všemožně snaží navázat komunikaci mezi PSAP a cestujícími ve vozidle, alespoň tím, že naváže konferenční hovor; pokud se to požaduje alespoň některou ze zúčastněných stran.

POZNÁMKA 2 k heslu TPS-centrum pro tísňová volání a Oznamovatel (notifikátor) TPS-eCall budou často jednou organizací, ale pro vysvětlení samostatných fází TPS-eCall jsou pro každou fázi TPS-eCall v normě EN 16102 používány odlišné role a definice. Na straně TPS-centra pro tísňová volání může hlasové spojení a management dat u konkrétní události eCall řešit několik různých organizací.

standard (extrakt)