Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TPS-eCall transaction

term
TPS-eCall transaction
termín
transakce TPS-eCall
definition

transmission across a mobile network of a set of data from a vehicle to a TPS-eCall responder and the establishment of a voice channel between the vehicle and the TPS-eCall responder

definice

ustavení relace přes mobilní síť pro přenos souboru dat z vozidla do TPS-centra tísňového volání a ustavení hlasového kanálu mezi vozidlem a TPS-centrem tísňového volání

standard (extrakt)