Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TPS-eCall-SID

termín
zkrácená referenční identifikace TPS-eCall
term
TPS-eCall short reference identification (TPS-eCall-SID)
definice

zkrácená forma TPS-eCall-UID, která je omezena na současné a nedávné incidenty, navržená jako vhodné verbální vyjádření pro operátora PSAP, aby umožnila hůře vybavenému PSAP se odkazovat na konkrétní soubor dat TPS-eCall současného nebo nedávného incidentu

definition

shortened form of the TPS-eCall-UID, which is restricted to current and recent incidents, designed to be appropriate for forwarding verbally to a PSAP operator, to allow less-equipped PSAPs to refer to a specific TPS-eCall set of data for a current or recent incident

standard (extrakt)