Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz adjacent zones

term
adjacent zones
termín
přilehlé zóny
definition

the adjacent zones are the zones to the left and right of the subject vehicle

NOTE 1 to entry Note that the adjacent zones are intended to cover the lanes adjacent to the subject vehicle. However, the position and size of the adjacent zones are defined with respect to the subject vehicle, and are independent of any lane markings.

definice

zóny po levé a pravé části předmětného vozidla, které pokrývají přilehlé jízdní pruhy předmětného vozidla.

POZNÁMKA 1 k heslu Pozice a velikost přilehlých zón je stanovena s ohledem na předmětné vozidlo a není závislá na vodorovném dopravním značení.

standard (extrakt)