Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz anonymizace

termín
anonymizace
term
anonymisation
definice

proces, kterým jsou osobní informace nevratně změněny takovým způsobem, že fyzická nebo právnická osoba již nemůže být přímo nebo nepřímo identifikována ani samotným správcem osobních údajů, ani ve spolupráci s jinými stranami

definition

process by which personal information (PI) is irreversibly altered in such a way that an Individual or a legal entity can no longer be identified directly or indirectly either by the controller alone or in collaboration with any other party

standard (extrakt)