Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz appointed

term
appoint; appointment; appointed
termín
jmenování; ustavení; určení
definition

assign officially to take responsibility for a role

definice

<TARV> oficiální přidělení zodpovědnosti za danou roli

standard (extrakt)