Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz aspirations

term
aspiration
termín
očekávání
definition

expression of what a stakeholder wants the ITS implementation to provide, usually written in the language of the stakeholder and thus possibly having little or no formal structure

NOTE There could be many aspirations for each ITS implementation, depending on its scope and the number of stakeholders that are involved.

definice

vyjádření toho, co účastník chce, aby zavedení ITS přineslo

POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle je formulované v jazyce účastníka, a proto zpravidla téměř nebo zcela bez formální struktury.

POZNÁMKA 2 k heslu S každým zavedením ITS může být spojeno mnoho očekávání v závislosti na jeho rozsahu a počtu účastníků.

standard (extrakt)