Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz asset

term
asset
termín
aktivum
definition

anything of value of an EFC system stakeholder

NOTE 1 to entry: An asset may be tangible or intangible.

definice

cokoliv, co přináší účastníkovi EFC systému určitou hodnotu

POZNÁMKA 1 k heslu Aktivum může být hmotné nebo nehmotné.

standard (extrakt)