Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz base stations

term
base station
termín
základnová stanice
definition

fixed DSRC equipment on the roadside, which performs communications with multiple mobile stations

definice

pevné zařízení DSRC na straně infrastruktury, umožňující komunikaci s více mobilními stanicemi

standard (extrakt)