Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz blind spot warning function

term
blind spot warning function
termín
funkce varování před slepým úhlem
definition

the blind spot warning function is defined as a function that detects the presence of target vehicles in one or more of the adjacent zones and warns the subject vehicle driver per the requirements given in ISO 17387.

definice

funkce varování před slepým úhlem je definovaná jako funkce, která detekuje přítomnost cílového vozidla v jedné nebo více přilehlých zónách a varuje řidiče předmětného vozidla prostřednictvím požadavků uvedených v normě ISO 17387

standard (extrakt)