Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz brzd

termín
brzda
term
brake
definice

část vozidla, kde je vyvozena síla působící proti směru pohybu vozidla

POZNÁMKA 1 k heslu V definici podle ECE-R-13-H, s výjimkou normy ISO 15622, nejsou převodní regulační ústrojí (například řazení nižších rychlostních stupňů pro snížení rychlosti) považována za brzdy.

PŘÍKLAD Třecí brzda (pokud jsou síly vytvořeny třením mezi dvěma částmi vozidla pohybující se relativně jedna vůči druhé), elektrická brzda (pokud jsou síly vyvozeny elektromagnetickým působením mezi dvěma částmi vozidla pohybující se relativně, ale ne ve vzájemném kontaktu, jedna vůči druhé), kapalinová brzda (pokud jsou brzdné síly vyvozeny účinkem kapaliny nacházející se mezi dvěma částmi vozidla pohybující se relativně jedna vůči druhé) nebo motorová brzda (pokud jsou brzdné síly odvozeny od umělého zvýšení brzdné reakce motoru, přenesené na kola).

definition

part in which the forces opposing the movement of the vehicle develop

NOTE 1 It can be a friction brake (when the forces are generated by friction between two parts of the vehicle moving relatively to one another); an electrical brake (when the forces are generated by electro-magnetic action between two parts of the vehicle moving relatively but not in contact with one another); a fluid brake (when the forces are generated by the action of a fluid situated between two parts of the vehicle moving relatively to one another); an engine brake (when the forces are derived from an artificial increase in the braking action, transmitted to the wheels, of the engine).

standard (extrakt)