Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz cells

term
cell
termín
buňka
definition

communication zone/service area of a wireless access point (AP) or base station

definice

komunikační zóna/oblast služby bezdrátového přístupového bodu (AP) nebo základnové stanice

standard (extrakt)