Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz cellular network

term
cellular network (CN)
termín
buňková síť; celulární síť
definition

wireless communications network consisting of multiple adjacent access points (cells) with the capability of homogeneous transfer of a communications session instance to an adjacent cell without significant interruption to the session

definice

síť bezdrátové komunikace sestávající z více sousedících přístupových bodů (buněk) se schopností homogenního přenosu komunikační relace na sousední buňku bez významného přerušení relace

standard (extrakt)