Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz celulární sítě

termín
buňková síť; celulární síť
term
cellular network (CN)
definice

síť bezdrátové komunikace sestávající z více sousedících přístupových bodů (buněk) se schopností homogenního přenosu komunikační relace na sousední buňku bez významného přerušení relace

definition

wireless communications network consisting of multiple adjacent access points (cells) with the capability of homogeneous transfer of a communications session instance to an adjacent cell without significant interruption to the session

standard (extrakt)