Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz centra tísňového volání

termín
centrum tísňového volání
term
Public Safety Answering Point (PSAP)
definice

fyzické místo provozované na základě pověření národních orgánů a spadající pod odpovědnost veřejné instituce nebo soukromé organizace uznané národním úřadem, kde jsou jako první přijímána tísňová volání

POZNÁMKA 1 k heslu Ve směrnici ITS nazývaný také centrum pro tísňová volání (Emergency Call Response Centre) a TPS-centrum pro tísňová volání (TPS-eCall responder).

definition

physical location working on behalf of the national authorities where emergency calls are first received under the responsibility of a public authority or a private organisation recognised by the national government

standard (extrakt)