Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz certifikace

termín
certifikace
term
certification
definice

<TARV> formální potvrzení, že žadatel splnil všechny požadavky pro jmenování poskytovatelem služby

definition

formal affirmation that an applicant has satisfied all the requirements for appointment as a service provider