Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz clearance

term
clearance; inter vehicle distance (c)
termín
odstup mezi vozidly
definition

distance from the forward vehicle's trailing surface to the subject vehicle's leading surface

definice

vzdálenost mezi zadní částí vpředu jedoucího vozidla a přední částí následujícího vozidla

standard (extrakt)