Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz communication interface

term
communication interface (CI)
termín
komunikační rozhraní
definition

instantiation of a specific access technology and ITS-S access layer protocol

definice

realizace určité technologie a protokolu přístupové vrstvy stanice ITS

standard (extrakt)