Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz communications architecture

term
communications architecture
termín
komunikační architektura
definition

framework that tells designers how elements of hardware and software are to operate in harmony using common protocols and air interface techniques (where applicable)

definice

rámec, který říká projektantům, jak prvky hardware a software harmonicky fungují při použití stejných protokolů a technik bezdrátového rozhraní

standard (extrakt)