Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz connectivity

term
connectivity
termín
spojitost
definition

status of being topologically connected

NOTE 1 to entry: In a graph, two or more edges are said to be connected if they share one or more nodes.

definice

stav vyjadřující existenci topologického spojení

POZNÁMKA 1 k heslu V grafu jsou dvě nebo více hran označovány za spojené, jestliže sdílejí jeden nebo více uzlů.

standard (extrakt)