Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz cooperative-ITS

term
cooperative-ITS (C-ITS)
termín
kooperativní ITS; kooperativní inteligentní dopravní systémy
definition

cooperative systems subset of overall ITS that communicates and shares information between ITS stations to give advice or facilitate actions with the objective of improving safety, sustainability, efficiency and comfort beyond the scope of stand-alone systems

NOTE 1 to entry: As an alternative to a “subset”, cooperative-ITS could be viewed as a “paradigm” in overall ITS.

definice

podmnožina systémů ITS, které komunikují a sdílejí informace mezi stanicemi ITS kvůli vzájemné podpoře a usnadnění procesů za účelem zvýšení bezpečnosti, udržitelnosti, účinnosti a zjednodušení nad rámec jednotlivých samostatných systémů

POZNÁMKA 1 k heslu Jako alternativa pro „podmnožinu“ mohou být kooperativní ITS chápány jako „paradigma“ veškerých systémů ITS.

standard (extrakt)