Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz délky

termín
délka; geodetická délka
term
longitude; geodetic longitude
definice

úhel od roviny základního poledníku k rovině poledníku daného bodu, který je směrem na východ pokládán za kladný

definition

geodetic longitude angle from the prime meridian plane to the meridian plane of a given point, eastward treated as positive

standard (extrakt)