Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz datový model

termín
datový model
term
data model
definice

popis uspořádání dat způsobem, který odráží strukturu informace

definition

description of the organization of data in a manner that reflects an information structure

NOTE See also information model.

standard (extrakt)
14817
termín
datový model
term
data model
definice

grafický a/nebo lexikální popis uspořádání dat, který popisuje jejich vlastnosti, strukturu a vzájemné vztahy

definition

graphical and/or lexical representation of data, specifying their properties, structure, and interrelationships