Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz destination

term
destination
termín
cíl
definition

system or device to which the information in the data packet is intended to be sent

definice

systém nebo zařízení, do kterého má být informace v datovém paketu zaslána

standard (extrakt)
term
destination
termín
cíl
definition

specification of the end point of a defined route or itinerary

NOTE This may be either a location on a network or an area location.

definice

specifikace koncového bodu stanovené trasy nebo cestovního plánu

PŘÍKLAD Pozice na síti nebo celá oblast.