Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz detekované vozidlo

termín
detekované vozidlo
term
detected vehicle
definice

vozidlo hlášené jako odcizené, které je vybaveno palubní jednotkou pokrádežového systému a které bylo detekováno detekčním zařízením

definition

Registered Stolen Vehicle fitted with an ATSVR OBE that has been detected by an item of DE

standard (extrakt)