Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz dostupnosti

termín
dostupnost
term
availability
definice

dostupnost a připravenost k použití na vyžádání autorizovaným subjektem

definition

property of being accessible and useable upon demand by an authorized entity